Repozytoria

Jak używać?

Aby przeglądać repozytoria, należy znać ich pełen adres, a więc: utworzyć je.

Repozytorium można utworzyć korzystając z devila:

devil repo repository add git <nazwa> pub
devil repo repository add git <nazwa> priv
devil repo repository add hg <nazwa> pub
devil repo repository add hg <nazwa> priv
devil repo repository add svn <nazwa> pub
devil repo repository add svn <nazwa> priv

Do modyfikowania repozytorium należy utworzyć przynajmniej jednego użytkownika. Więcej informacji można znaleźć na naszej wiki.


www.MyDevil.net